Монгол улсын хамгийн шилдэгт орох байгууллагуудын танилцуулга, мэдээллийг нэг дороос…

НАЙРАМДАЛ ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН ЦОГЦОЛБОР

ЦОГЦОЛБОРЫН  ТАНИЛЦУУЛГА

Тус цогцолбор нь Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын харъяа Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015/MNS ISO 9001:2016 стандартын шаардлагыг бүрэн нэвтрүүлсэн  төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.

ЦОГЦОЛБОРЫН ЗОРИЛГО

Улс үндэстний хүүхэд, өсвөр үеийг :

-ая тухтай амруулах

-нас, биеийн онцлогт тохирсон хөтөлбөрөөр үйлчлэх

-нийгмийн хөгжлийн  үнэт баялаг, үндэсний ёс заншлаас суралцуулах

-Хүүхдийн эрхэд суурилсан хөгжлийг дэмжих,

-хөгжих эрүүл, аюулгүй орчинг бүрдүүлэхэд оршино.

БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Хүүхэд бүрийг :

-нийгмийн амьдралд оролцогч, санаачлагатай, бүтээлч, хариуцлагатай иргэн болгон төлөвшүүлэх,

-харилцааны ур чадвар, соёлд суралцахад дэмжлэг үзүүлэх,

-уламжлалт зан заншил, улс үндэстнүүдийн соёлыг танин мэдэх,

-Амьдрах ухааны  чадвар, дадал суулгах

ТҮҮХЭН ТОВЧООН

1978 он

-250 хүүхэд хүлээн авах зуны барилга байгууламжууд баригдаж анхны нээлтээ хийлээ.

-ЗХУ-ын Олон улсын Орлёнок лагерьтай холбоо тогтоон тэдний туршлагыг хэрэгжүүлж эхэллээ.

 

1981 он

-250 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай өвлийн байр ашиглалтанд орлоо.

-“Харшийн сүлд модны наадам “ хийж эхэллээ.

1990 он:  

-Жилдээ 21-45 хоногийн хугацаатай хүүхэд хүлээн авч ээлж зохион байгуулж, улсын хэмжээнд пионерийн байгууллагын ажлын онол арга зүй, тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх түшиц байгууллага нь болсон.

Холбоо барих

7049 6010

Фэйсбүүк