Монгол улсын хамгийн шилдэгт орох байгууллагуудын танилцуулга, мэдээллийг нэг дороос…

Хамтран ажиллах санал


“Вип Ньюс Сэтгүүл” ХМБ-аас эрхлэн гаргадаг www.VIPEXPO.mn вэб сайт нь нийгэм, бизнесийн салбар дахь бүх чиглэлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүний үйл ажиллагааг дэмжиж, олон нийтэд танилцуулан сурталчилж, улмаар хэрэглэгчдийн мэдээллийн эрэлт, нийлүүлэлтийг хангах, харьцуулалт хийх боломжит нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Энэ нь цахим орчинд хэрэглэгчид олон удаагийн хайлт хийх шаардлагагүйгээр нэг платформоос шилдэг байгууллагуудын мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй хүлээн авах боломжтой юм.


Бид хамтран ажиллах байгууллагуудаа үйл ажиллагааных нь дагуу ангилалд хуваарилан хуудас үүсгэн, маркетингийн таатай орчныг бий болгож өгнө.


Манай  “онлайн экспо” нь сурталчилгааны зах зээлд хамгийн хямд үнийг тогтоон, нэг өдрийн нэг мянган төгрөг буюу бүтэн жилийн 365 мянган төгрөгт сурталчилгаа, мэдээ мэдээлэл байршуулах таатай нөхцлийг та бүхэнд санал болгож байна. Бид танай байгууллагын танилцуулгыг www.VIPEXPO.mn вэб сайтаас гадна мэдээллийн 10 вэб сайт, нийт +300 мянган дагагчтай сошиал сувгуудаар түгээн, байнгын идэвхжүүлэлт хийж, өргөн хүрээнд сурталчилна. Энэ бол та бидний хамтын ажиллагааны хамгийн таатай нөхцөл гэдэгт итгэлтэй байна.


“Вип Ньюс Сэтгүүл” ХМБ танай байгууллагын найдвартай түнш байж хамтран ажиллахдаа бид бүхэн баяртай байх болно.