Монгол улсын хамгийн шилдэгт орох байгууллагуудын танилцуулга, мэдээллийг нэг дороос…

Зуун Наст Эмийн Сан

Танилцуулга

Холбоо барих

75-100-500

Монгол улс, Улаанбаатар хот Улаанбаатар-13 Төв шуудан Ш/Х-1995 Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо Зуун наст төв

zuunnast@paloma.mn

zuunnast.mn

Фэйсбүүк