Монгол улсын хамгийн шилдэгт орох байгууллагуудын танилцуулга, мэдээллийг нэг дороос…

Багануур дүүргийн 139 цэцэрлэг

Багануур дүүргийн 139 цэцэрлэг

Багануур дүүргийн 139 цэцэрлэг

Багануур дүүргийн 139 цэцэрлэг

Багануур дүүргийн 139 цэцэрлэг

Багануур дүүргийн 139 цэцэрлэг

Багануур дүүргийн 139 цэцэрлэг

Багануур дүүргийн 139 цэцэрлэг

Багануур дүүргийн 139 цэцэрлэг

Багануур дүүргийн 139 цэцэрлэг

Багануур дүүргийн 139 цэцэрлэг

Багануур дүүргийн 139 цэцэрлэг

 

Холбоо барих

70212810

99815970

3 дугаар хороо Боловсролын гудамж, 47-р байр, Боловсрол цогцолбор сургуулийн 1-р байр 2-р байр, "Оюуны ундраа цогцолбор сургуулийн 1-р байрны дунд"

kindergarten_139@edub.edu.mn

Фэйсбүүк